Fotograf Emma Hammar, Hundreda-5(mobil)

Kursanmälan

 • Skriv i övrigt rutan vilka datum du vill anmäla dig till.

 • Ibland ligger flera kursstarter uppe för en och samma kurs. Skriv här startdatum för den kurs du vill gå.
 • Berätta lite om din hund, namn, ras, ålder, kön och om det är något mer som är viktigt för oss att veta.
 • Något annat du vill berätta som kan vara bra för mig att känna till?
 • Anmälningar till evenemang är ALLTID bindande. Efter bokningen är gjord har du rätt till kostnadsfri avbokning i 14 dagar. Avbokning måste göras skriftligen inom 14 dagar från anmälan via mail för att gälla. Därefter är du skyldig att erlägga hela kursavgiften. Vid förhinder kontaktar du den som ansvarar för evenemanget och hör om det finns reserver. Finns det reserver som kan ta din plats så återbetalas din avgift. Finns det inte reserver som kan ta din plats ansvarar du själv för att sälja din plats vidare och att meddela vem som övertagit din plats.

  Betalning sker senast 4 veckor innan kursens start med faktura. Om anmälan kommer in senare än 4 veckor innan kursstart skickas faktura ut med 7 dagars betalningsvillkor. Fakturaavgift om 29 kr tillkommer.

  Du ansvarar själv över att ha gällande försäkringar för dig och din hund.

  Vid inställt evenemang återbetalas hela avgiften. Vid sjukdom och liknande oförutsedda händelser kan instruktören bli tvungen att justera datum/tid. Deltagarna kontaktas då med nya datumförslag för
 • Jag accepterar att mina data blir lagrade hos Hundreda vid köpet av denna kurs, i syfte att administrera mitt köp och sända ut relevant information i förbindelse med köpet.