Fotograf Emma Hammar, Hundreda-5(mobil)

Fortsättningskurs - Få hunden att vilja välja dig

Här kommer den efterlängtade fortsättningskursen på "få hunden att vilja välja dig!". Denna kurs kommer att utgå från det ni lärde er på grundkursen där ni utvecklar era och hundens kunskaper med nya svårigheter och utmaningar! Vi tar vardagslituationer till en helt ny nivå. Inkallning, koppelträning, stadga, kontaktpunkter kommer sättas på prov där både hund och förare måste vara snabbtänkta för att lösa sistuationen på ett smidigt och effektivt sett. 

Vi kommer fortsätta jobba med

  • Lek och relation med kontakt på ett roligt sett!
  • Självkontroll med nya utmaningar
  • Störningsträning 
  • Utveckla premacks princip
  • Värdeöverförning mellan olika beteenden 

Vid anmälan skriv vad som är viktigast för just dig och din hund i er träning för att komma vidare i vardagen.

Förkunskaper: Grundkursen - Få hunden att vilja välja dig eller motsvarande kunskaper. Detta är en fortästtningskurs där hunden behöver kunna grunder i inkallning, sitt kvar, ta kontakt med sin förare, koppelträning samt självkontroll (omvänt lockande) för att tillgodogöra sig kursens innehåll. 

Datum: 15-16 december 2018
Pris: 2 700 kr
Max: 6 ekipage
Tid: 10:00-15:00
Plats: Älta hundhall södra Stockholm
Grustavägen 6, Älta 

Krävs minst 5 deltagare på kursen för att kursen ska bli av. 
Medtag egen lunch till kursen, fika ingår i kursen.