Fotograf Emma Hammar, Hundreda-5(mobil)

Nosutveckling med Michael Hedman

Hundreda har bjutit in Michael för en kurs i nosutveckling som går över tre heldagar med några veckors mellanrum så ekipagen hinner träna mellan tillfällena.  

Prova på grunderna i ID sök och ID spår!
Vi går igenom teorin och grunderna för ID hundar. Vi lägger en grund till att identifiera och finna den doft vi vill hunden skall hitta. Var uppmärksam på att det tar lång tid att få fram en bra och säker ID-hund men man måste ju börja någonstans. Grunderna stärker din hunds förmåga att sortera bland dofter och är ett utmärkt komplement till den vanliga spårträningen, vittringsapportering och alla former av specialsök.

Instruktör är Michael Hedman som har erfarenhet av ID hundar från Försvarsmakten. Ett projekt som han ledde tillsammans med poliser från både Sverige och Holland med mycket stor erfarenhet av ID hundar.
 

Det är med stor glädje vi erbjuder den här kursen med Michael Hedman!

Fika ingår alla tre kursdagarna

Lördagar: Tre heldagar 6 april, 4 maj och 18 maj 2019
Plats med hund: 4 000 kr
Observatörsplats: 1 500 kr
Tid: 10:00-17:00 alla dagarna
Plats: Angskärs hundpensionat i Norrtälje, kursen hålls utomhus 
Angskärsvägen 40, Norrtälje

OBS! Vid anmälan på kurs är anmälan alltid bindande. Får du förhinder av något slag ansvarar du själv för att sälja platsen vidare.